Over VLR

De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) stelt zich tot doel de belangen van de bedrijfstak en haar aangesloten leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke.

De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) is het kennisinstituut op het gebied van vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke. Zij behartigt de belangen van de gehele bedrijfstak en haar leden.
De VLR vindt de gebruiksvriendelijkheid van liften, roltrappen en rolpaden uiterst belangrijk. Door innovatieve technieken en strenge veiligheidseisen worden liften steeds veiliger voor de gebruiker.

De VLR laat de behartiging van de overige voor haar doelstelling in aanmerking komende belangen over aan de Vereniging FME-CWM, de grootste werkgeversorganisatie voor de metalektro-industrie en maakt daarbij gebruik van de bij de FME-CWM aanwezige kennis en ervaring.
Voor 2.200 lidondernemingen behartigt deze organisatie nationaal en internationaal belangen en verleent zij diensten op sociaal, economisch en technisch gebied. De VLR is één van de 80 brancheorganisaties die deel uitmaken van de FME-CWM. Zo vinden de activiteiten van de VLR met name plaats vanuit het hoofdkantoor van de FME-CWM in Zoetermeer.

2016-04-21T08:28:43+00:0018 april 2014|