Over VLR

Over VLR

onderhoudsmanagement-slide2De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) stelt zich tot doel de belangen van de bedrijfstak en haar aangesloten leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke.

De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR) is het kennisinstituut op het gebied van vervaardiging, installatie, modernisering, reparatie en het onderhoud van en de handel in liften, roltrappen, rolpaden en dergelijke. Zij behartigt de belangen van de gehele bedrijfstak en haar leden.
De VLR vindt de gebruiksvriendelijkheid van liften, roltrappen en rolpaden uiterst belangrijk. Door innovatieve technieken en strenge veiligheidseisen worden liften steeds veiliger voor de gebruiker.

De VLR laat de behartiging van de overige voor haar doelstelling in aanmerking komende belangen over aan de FME, de grootste werkgeversorganisatie voor de metalektro-industrie en maakt daarbij gebruik van de bij de FME aanwezige kennis en ervaring.
Voor 2.200 lidondernemingen behartigt deze organisatie nationaal en internationaal belangen en verleent zij diensten op sociaal, economisch en technisch gebied. De VLR is één van de 60 brancheorganisaties die deel uitmaken van de FME. Zo vinden de activiteiten van de VLR met name plaats vanuit het hoofdkantoor van de FME in Zoetermeer.

De VLR neemt deel in diverse nationale en internationale overlegstructuren, waaronder:

Haar activiteiten op onder meer het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid, milieu en techniek zijn gedelegeerd aan een aantal van haar specifieke commissies en projectgroepen. Verder draagt de VLR zorg voor statistische informatie ten behoeve van haar leden en diverse publicaties, waaronder de eigen leveringsvoorwaarden en serviceovereenkomsten.

Levering van onderdelen en diensten

De VLR respecteert vanzelfsprekend de vrije marktwerking. Alle liftbedrijven die bij de VLR zijn aangesloten, leveren onderling en aan derden alle onderdelen. Dat wil zeggen dat alle liftbedrijven alle onderdelen kunnen kopen die nodig zijn voor onderhoud en reparatie van liften. De verplichting omtrent het leveren van onderdelen van en aan liftbedrijven in het belang van de gebruiker/eigenaar van de lift, is immers ook mededingingsrechtelijk vastgelegd, waaraan de VLR-lidbedrijven dan ook voldoen.

De VLR kijkt vooruit en ziet dat de rol van lift- en roltrapvervoer in gebouwen is veranderd en steeds meer gaat veranderen. In ons dagelijks leven kunnen we niet meer zonder het comfort en gemak dat liften en roltrappen ons brengen. Daarbij staat de veiligheid van het vervoer altijd voorop. Dat begint al bij de installatiemethoden van liften en roltrappen en gaat door gedurende de gehele levensduur van de installaties. Ook in dat verband streeft de VLR transparantie na en wordt onderling kennis uitgewisseld zodat een eigenaar, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, er op kan vertrouwen dat het onderhoud op een veilige manier wordt uitgevoerd en de installaties veilig te gebruiken zijn, ongeacht wie de onderhoudspartij is waar zij voor kiest.

De prioriteit voor alle bij de VLR aangesloten bedrijven ligt op veiligheid en duurzaamheid. En dat geldt zeker ook voor de eigenaren van de installaties.


Delen met: