Harold Bussing is sinds 2016 VLR-bestuurslid en nam tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei de voorzittersrol over van vertrekkend voorzitter Marc Deelen. Bussing is naast VLR-voorzitter, algemeen directeur van KONE en bestuurslid en penningmeester van Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL). Wij spraken Bussing over zijn passie voor de liftbranche, de digitalisering van het liftboek, de veranderingen binnen de branche en vroegen hem op welke thema’s hij zich de aankomende tijd gaat richten.

Passie voor liften
Bussing begon inmiddels 23 jaar geleden zijn loopbaan in de liftbranche bij Schindler en heeft daar meerdere functies bekleed. In 2004 maakte hij de overstap naar KONE, waar hij sinds 2015 algemeen directeur is. Tussen 2011 en 2015 heeft hij voor KONE in Duitsland gewerkt. Naast zijn huidige werkzaamheden binnen VLR en KONE is hij bestuurslid en penningmeester bij SBCL. “Deze beheerstichting is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1998 aangewezen voor het opstellen en beheren van het schemabeheer voor keurende instanties binnen het werkveld liften. SBCL zorgt ervoor dat de manier van keuren bij alle keurende instanties gelijk is. Het bestuur van SBCL is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers in de liftindustrie, werkgevers in de liftindustrie, certificerende instellingen en beheerders/eigenaren”, aldus Harold Bussing.

Digitalisering van het papieren liftboek
In 2016 werd het bestuur van VLR met de komst van Harold Bussing uitgebreid van 4 naar 5 leden. De reden om zitting te nemen in het VLR-bestuur was dat hij graag een bijdrage wilde leveren aan het vertrouwen in en de bekendheid met de branche. In eerste instantie richtte hij zich op het thema digitalisering en zo werd er een werkgroep opgericht om het papieren liftboek te digitaliseren. In tijden van Smart Solutions en Internet of Things kan het niet zijn dat onze medewerkers nog met papieren liftboeken moeten werken. Het beheer van het digitale liftboek zal bij de onafhankelijke partij SBCL komen te liggen. Zij zullen toegang hebben tot een onafhankelijke database waarin elk bezoek aan een lift wordt geregistreerd. “We streven ernaar het digitale liftboek dit jaar op de markt te brengen”, zegt Bussing. “Op 29 november zal er door SBCL ook een symposium worden georganiseerd waarbij het digitale liftboek onderwerp van gesprek zal zijn.”

Eensgezindheid en bundeling van krachten
Volgens Bussing stond de afgelopen periode in het teken van de bundeling van krachten. Zo vertelt hij: “Als we terugkijken op de afgelopen tijd dan zien we dat er hard is gewerkt aan eensgezindheid. Voorheen waren er vooral eigen initiatieven en waren we minder in staat om onze krachten te bundelen. Daarnaast hebben we nu een duidelijke missie, visie en doelstellingen vanuit het communicatieplan waar we ook weer mee verder kunnen. Zo’n twee jaar geleden hebben we het initiatief genomen om te starten met het vormen van twee secties. Eén sectie is specifiek gericht op adviseurs en toeleveranciers, de andere op onderhoudsfirma’s en fabrikanten. Doordat er in beide secties andere thema’s aan bod komen, kunnen de diverse thema’s nu per sectie uitgediept worden.”

Een blik op de toekomst
De aankomende tijd staan er een aantal onderwerpen hoog op de agenda. De hoogste prioriteit heeft uiteraard veiligheid voor onze medewerkers en eindgebruikers en verder de uitwerking van het digitale liftboek. Bussing vertelt: “Ook willen we verder bouwen aan het vertrouwen. VLR is een kennisplatform in de liftenwereld, maar dit wordt nog onvoldoende herkend door de buitenwereld. Het is daarom van belang dat wij ons als VLR profileren en op de kaart zetten door in de communicatie meer naar buiten te treden. In de communicatie hebben we de afgelopen tijd al stappen gemaakt. Zo is er een duidelijke visie en strategie, hebben we onze website in een nieuw jas gestoken en werken we met contentkalenders om frequent nieuws naar buiten te brengen. Communicatie is een belangrijke pijler om ons als VLR te positioneren.”