VLR-voorstel ter aanpassing van potentieel gevaar rembewaking

Het Liftinstituut heeft VLR geïnformeerd over een potentieel veiligheidsrisico bij remmen van liften ouder dan vijf jaar, die op een later moment van een snelheidsregeling zijn voorzien.

Volgens voortschrijdend onderzoek van Liftinstituut wordt een verminderde of falende werking van de remmen bij deze liften niet of onvoldoende gedetecteerd. Dit kan mogelijk leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Ook al is er geen reden tot paniek, VLR neemt veiligheid zeer serieus. VLR wenst nadrukkelijk een gezamenlijke aanpak van alle keuringsinstanties, zodat het risico uniform en eenduidig wordt opgenomen als aandachtspunt bij de periodieke keuringen. Een bindend advies hiertoe binnen de Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL), is in voorbereiding ter besluitvorming in september. Het certificatiesysteem zal in dat geval worden aangepast, waarna – mocht hiertoe aanleiding zijn – gebouwbeheerders/-eigenaren dit punt van aandacht in het keuringsrapport opgenomen zien.

VLR merkt op dat de technische aanpassing sterk afhankelijk is van de aanwezige uitvoering van de lift-technische componenten. De volgende maatregelen kunnen van toepassing zijn:

  • het aanwezige remcontact op de besturing aansluiten, waarbij optioneel een uitbreiding of aanpassing van de besturing nodig kan zijn, of
  • een remcontact op het bestaande rempakket aanbrengen met aansluiting op de besturing, waarbij optioneel een uitbreiding of aanpassing van de besturing nodig kan zijn, of
  • het complete rempakket (inclusief remcontact) vernieuwen met een aansluiting op de besturing, waarbij optioneel een uitbreiding of aanpassing van de besturing nodig kan zijn.

De technische haalbaarheid en de uitvoering zullen altijd ter plaatse door het liftonderhoudsbedrijf moeten worden vastgesteld. Als alternatief kan een moderniseringspakket (bijvoorbeeld een nieuwe machine of besturing) worden overwogen, dit in samenhang met de algehele technische conditie van de liftinstallatie en de beoogde levensduur van de lift en/of het gebouw.

VLR onderschrijft het belang van professioneel, preventief en adequaat onderhoud, waaronder een standaard check op de werking van de rem bij onderhoudswerkzaamheden. Uw VLR-liftbedrijf kan u gevraagd of ongevraagd nader informeren over de afstelling van de remmen en de regeling alsmede om de rembewaking bij modernisering mee te nemen in de werkzaamheden.


Delen met: