Inmiddels is het nieuwe jaar al weer een aantal weken onderweg en kijkt VLR naar de uitdagingen die 2019 ook de lift- en roltrapbranche zal bieden. En die zijn er genoeg. De veiligheid van lift- en roltrapinstallaties voor gebruikers en werknemers zal altijd speerpunt van onze brancheorganisatie en haar aangesloten lidbedrijven blijven. Hoe hoog het veiligheidsniveau door de technische kwaliteit van de installaties, het kwalitatief hoogwaardig onderhoud en een goed werkend keuringsregime in een land als Nederland ook is, het kan immers altijd veiliger. Niet alleen door de voortschrijding van de techniek, maar ook lering trekkend uit (bijna) ongevallen of geconstateerde gebreken aan liftonderdelen die langere tijd geleden zijn geïnstalleerd. VLR en haar leden wensen hierin geen risico te nemen voor gebruikers en hun werknemers en pakken – met een terugtrekkende overheid op de achtergrond – hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om risico op voorhand uit de weg te gaan.

Maar er is meer dan alleen veiligheid. Iets dat het VLR-bestuur in een recente heisessie nog eens nadrukkelijk heeft willen onderstrepen. VLR is met name ook de organisatie die met de inbreng van haar lidbedrijven écht de kennis heeft van de productontwikkeling van liften en roltrappen. Haar leden houden zich immers continu bezig met het innoveren van hun producten. VLR wenst dan ook nadrukkelijk kennis- en innovatiecentrum te zijn. Dit door onder andere actief te informeren over innovaties en actuele ontwikkelingen op het gebied van lift- en roltraptechniek, door te fungeren als kennisbank op dit specifieke gebied, en door een vraagbaak te zijn voor complexere vraagstukken betreffende wet- en regelgeving, normen en veiligheid. En daarin vraagt iedere doelgroep uiteraard een boodschap op maat.

Zo zijn er bepaalde kwetsbare doelgroepen die meer risico lopen op ongelukken met liften en roltrappen. VLR wil hiervoor voorlichting bieden. Door bij te dragen aan bewustwording niet alleen met betrekking tot veiligheid, maar ook tot gebruiksgemak in liften en op roltrappen. En tot slot is er de noodzaak aandacht te houden voor de instroom van jonge, potentiële liftmonteurs naar de branche, die in die zin nu al sterk concurreert met andere techniekbranches. De VLR-leden wensen dan ook een actievere rol van hun brancheorganisatie als voorlichtingsplatform in het promoten van het vak liftmonteur richting potentiële werknemers. Immers alleen samen sta je sterk om genoemde uitdagen aan te gaan. Voor 2019, maar ook voor die van een langere toekomst die steeds meer innoveert en verduurzaamt.