VLR: toekomstbestendig – Blog Kees van der Sluijs

VLR kijkt terug op een geslaagde ledenvergadering op 18 mei in de A’DAM Toren te Amsterdam. Het voormalige hoofdkantoor van Shell is niet alleen door zijn ligging aan het IJ met zijn magnifieke uitzicht over het oude centrum van onze hoofdstad een bijzonder gebouw, maar werd dat als renovatie- en herbestemmingsproject ook door zijn liften. De keuze viel daarbij op state-of-the-art liften die de verschillende bezoekersstromen snel naar de juiste verdieping brengen. Intelligente sturing, aanwezigheidsdetectie en energieterugwinning kregen hun plaats in duurzame en toekomstbestendige oplossingen, waarmee deze uitdaging werd aangegaan. Het hele project werd in BIM uitgevoerd om inzicht te krijgen in de veranderingen en de gevolgen daarvan, zodat eventuele problemen tijdig konden worden gedetecteerd en voorkomen. Het gebouw is daarmee een lichtend voorbeeld waartoe onze liftindustrie vandaag de dag in staat is: klaar met de oplossingen voor de vraagstukken van nu én voor de uitdagingen van morgen.

Binnen VLR is hiervoor veel kennis aanwezig die de hele branche naar een hoger plan kan tillen. Niet alleen door deze kennis te delen binnen VLR, maar ook daarbuiten binnen de maatschappelijke context. In onze samenleving ontstaan immers met regelmaat vragen over liften en roltrappen. Reden dat VLR zich nadrukkelijk wenst te profileren als expertisecentrum waarop niet alleen door eigenaren en gebruikers van liften een beroep kan worden gedaan, maar dat ook ongevraagd zijn kennis wil ventileren.

Een goed voorbeeld hiervan is de sloop en demontage van liften door externe bedrijven waarbij recent helaas weer een dodelijk ongeval viel te betreuren. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot ernstige ongevallen en grote schade. Daarom is deskundigheid een eerste vereiste. VLR wil eigenaren en opdrachtgevers dan ook informeren over de risico’s en de eisen die aan een uitvoerende partij worden gesteld bij het verwijderen van een liftinstallatie. Hiermee kunnen ernstige ongevallen in vergaande mate worden voorkomen. Niet alleen het bouwen, maar ook het slopen van liften is een vak!

Mede namens het VLR-team wens ik je een mooie zomer toe.

Kees van der Sluijs
Directeur VLR

2018-07-12T13:21:59+00:004 juli 2018|