Drukke weken liggen achter ons. In maart ontvingen de brancheorganisaties VLR en NLB van de Duitse producent Ziehl-Abegg een oproep om controles aan een specifieke serie liftaandrijvingen uit te voeren. De oproep bevatte tevens de instructie om liftinstallaties die van een dergelijke aandrijving zijn voorzien – en niet zijn uitgerust met een zogenaamde opwaartse vanginrichting – uit voorzorg uit te schakelen zolang de betreffende liftaandrijving niet door een deskundige was geïnspecteerd en in orde was bevonden. De aangesloten liftbedrijven zijn direct in actie gekomen om de veiligheid te waarborgen (zie www.vlr.nl). Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de toezichthouder op liftveiligheid, werd direct door beide brancheorganisaties via een officiële melding van de situatie op de hoogte gesteld.

Eigener beweging waren de bij VLR en NLB aangesloten liftbedrijven al tot inventarisatie en controle overgegaan. Met Ziehl-Abegg is het gezamenlijke contact aangegaan en onderhouden, waardoor de instructies van de leverancier zo spoedig mogelijk onder de aangesloten liftbedrijven, diverse liftadviseurs en aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) konden worden verspreid. Inmiddels zijn nagenoeg alle installaties weer in bedrijf gesteld, is er scherp toezicht en wordt er gekeken naar maatregelen om herhaling te voorkomen.

Situaties als deze tonen weer de kracht en toegevoegde waarde van het lidmaatschap van een brancheorganisatie, zeker tegen de achtergrond van een terugtrekkende overheid. En daar is reden voor want het lidmaatschap van een brancheorganisatie is voor een bedrijf uit willekeurig welke branche al lang geen vanzelfsprekendheid meer. In de maatschappelijke veranderingen van de laatste decennia, waarin relaties steeds minder duurzaam werden dan voorheen, hebben ook brancheorganisaties mee moeten veranderen om te kunnen overleven. “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen,” stelde Charles Darwin in zijn evolutietheorie. En dat is voor brancheorganisaties niet anders. Lidbedrijven vonden elkaar binnen een veranderde en veranderende VLR, in een gezamenlijk belang, daarin gesteund door een sterke koepelorganisatie als FME.

Bij deze recente acties in onze liftbranche is samenwerking het codewoord is gebleken. Samenwerking ook over verenigingsgrenzen heen met in eerste instantie onze zusterorganisatie en Metaalunie-branche NLB. Niet blijven preken voor eigen parochie, maar over eigen schaduwen heen kunnen en durven springen voor de absolute veiligheid van de gebruiker en in het geloof in het collectieve belang van de branche. Daar kunnen alleen maar goede en mooie dingen van komen.

Ik wens jou en de jouwen een mooie zomerperiode toe.