Veilig is ons heilig

Arboveiligheid – Onveilige situaties die niet op het keuringsrapport komen

Onlangs spraken we binnen de Technische Commissie (TC) van de VLR over onveilige situaties die door conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) niet op het keuringsrapport komen. Enerzijds vinden we dat vaak vervelend. Immers wanneer een CBI dit opmerkt, vergemakkelijkt dit het gesprek met de gebouweigenaar over de oplossing. Anderzijds vinden we ook dat keuringsinstellingen zich gewoon moeten houden aan de keuringsschema’s en zich niet al te veel daarbuiten moeten begeven. Al was het maar om willekeur te voorkomen.

Maar wat te doen als er bij en rondom liften onveilige situaties zijn die niet op het keuringsrapport staan? De TC is van mening dat in dat geval het liftonderhoudsbedrijf het gesprek met de klant aan moet gaan. Er is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gebouw en moet daarom gewezen worden op zaken die hij niet kan weten. Het liftonderhoudsbedrijf is werkgever van de liftmonteur en heeft in die arbeidsrelatie een verantwoordelijkheid.

Daarom is een volwassen gesprek over dit onderwerp van groot belang en mag dit gesprek dan ook niet uit de weg worden gegaan. Als daarbij een passende realistische oplossing wordt aangedragen, toont dit volwassen opdrachtnemerschap. Deze visie wordt door beide brancheverenigingen in de sector, zowel de VLR als de NLB, gedragen. In dit kader roepen we alle VLR leden op om dit binnen het bedrijf te verankeren.

2018-06-27T15:53:49+00:0027 juni 2018|