Branchebesturen stellen zichzelf regelmatig de vraag hoe zij hun branche toekomstbestendig kunnen maken en houden. Goed oog houden voor technologische ontwikkelingen die de bedrijfstakken raken is daarbij cruciaal. De FME Branche Summit, het jaarlijkse event voor de bestuurders van de bij FME aangesloten brancheorganisaties, gaf dit jaar inzicht in de belangrijkste trends in Digitalisering. Locatie was ditmaal de Rotterdam Toren op Zuid, het imposante hoofdkantoor van KPN. Ingegaan werd op de ontwikkelingen die we nu zien, de impact op onze technologische industrie, productieprocessen en concurrentieverhoudingen. Hoe zorgen we dat we klaar zijn voor de toekomst en welke rol speelt een branchevereniging daarbij, waren vragen waarop vervolgens werd ingezoomd. Uitgerekend onze liftbranche kreeg deze Branche Summit het podium voor haar antwoord op het thema Digitalisering. Keynote speaker Edwin Wammes, manager New Maintenance Solutions voor KONE Central & Northern Europe, gaf aan hoe Internet of Things en Artificial Intelligence enorme voordelen brengt. We kunnen nu storingen voorspellen en veel gerichter onderhoud plannen, waardoor installaties minder vaak en korter buiten werking zijn. Het heeft geleid tot tevredener klanten en meer omzet,” aldus Edwin Wammes voor een breed bestuurderspubliek vanuit de 40 bij FME aangesloten brancheorganisaties.