Uit onderzoek van de Stichting VvE Belang, de overkoepelende organisatie van verenigingen van eigenaren, is gebleken dat veel verenigingen een te hoog btw-tarief over hun onderhoudscontract betalen. Dit ondanks dat zij in aanmerking komen voor de tijdelijke regeling met betrekking tot het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten. Voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen is wél, dat sprake is van een gebouw met een woonbestemming ouder dan twee jaar.

De VLR betreurt het dat betrokken partijen blijkbaar niet in alle gevallen op juiste wijze over de regeling zijn geïnformeerd en aan de regeling uitvoering geven. Ook de liftbedrijven zijn gebaat bij het verlaagde btw-tarief en een juiste uitvoering van de regeling. Immers heeft deze regeling hen veel extra werk opgeleverd en wordt de btw, ongeacht welk tarief wordt gehanteerd, afgedragen aan de fiscus.

Verenigingen van Eigenaren die onterecht voor het hogere btw-tarief zijn aangeslagen, kunnen zich melden bij hun liftonderhoudsbedrijf met een verklaring waarin wordt gesteld dat het complex een woonbestemming heeft en ouder is dan twee jaar. Vervolgens zal het liftonderhoudsbedrijf het teveel betaalde bedrag aan btw terugbetalen. Binnenkort volgt nadere informatie op deze website ten aanzien van specifieke vragen.