Er zijn diverse systemen op de markt die de status van je lift kunnen monitoren. Met een positioneringssysteem kun je de exacte positie van de lift volgen door middel van dubbele sensoren. Deze dubbele sensoren zitten verwerkt over de gehele lengte van de liftschacht. Zo kun je inzicht krijgen in bijvoorbeeld eventuele vertragingen. Deze worden virtueel gedefinieerd, digitaal opgeslagen en zijn vervolgens gemakkelijk door de lifteigenaar aan te passen via meerdere toegangspunten in het systeem. Het positioneringssysteem is toegankelijk vanaf drie locaties in het liftsysteem, namelijk de machinekamer of locatie van de hoofdcontroller, het bedieningspaneel van de lift en de bovenkant van de lift. De informatie wordt op een scherm weergegeven op elk systeemtoegangspunt. De navigatie is eenvoudig, bevat een georganiseerde menu-inhoud en is bovendien logisch gerangschikt met taken die gegroepeerd in het systeem staan. Indien er een melding in het systeem binnenkomt, kan er  op verzoek virtuele technische ondersteuning worden geleverd aan de machinekamer. Zo ben je als lifteigenaar nog sneller geholpen.

Meer weten over innovaties op het gebied van liften en roltrappen? Kijk op www.vlr.nl/kennis-en-innovatie.