Een lift gebruikt een groot deel van de benodigde energie uit het contragewicht wanneer een gebruiker naar boven of beneden gaat. Dit gewicht is vaak even zwaar als een lege lift en de helft van het laadgewicht. Op het moment dat de lift remt, gaat deze energie alweer verloren. Aan liftmonteurs de taak om uit te zoeken hoe deze energie beter benut zou kunnen worden. Zij zijn inmiddels in staat de vrijgekomen energie kort op te slaan in een supercondensator en deze vervolgens los te laten als een lift in beweging komt. Hierbij zorgen ze dat energie slim wordt toegepast en niet verloren gaat. Bovendien kan op deze manier zo’n 50% aan elektriciteit bespaard worden. Dit principe wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij een snel oplaadbare zaklamp of een batterij voor de iPhone die in 30 seconde opgeladen is. De opgeslagen energie kan overigens alleen direct gebruikt worden, aangezien deze vluchtig is in een supercondensator.

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen rondom supercondensatoren in stroomversnelling geraakt. Zo is deze technologie nu niet alleen meer bruikbaar voor regeneratief remmen in auto’s, bussen en treinen, maar dus ook toepasbaar in liften. De supercondensatoren laden tussen de tien en honderd keer meer energie op dan een batterij en laden sneller op dan met een accu. Met dit systeem kun je 15 KW opslaan bij het remmen van de lift en daarna weer vrijgeven.

Wil jij ook dagelijks met mooie innovaties op het gebied van liften en roltrappen bezig zijn? Kijk op www.vlr.nl/werken-en-leren voor de mogelijkheden.