Een lift gebruikt een groot deel van de benodigde energie uit het contragewicht wanneer een gebruiker naar boven of beneden gaat. Dit gewicht is vaak even zwaar als een lege lift en de helft van het laadgewicht. Op het moment dat de lift remt, gaat deze energie alweer verloren. Dit is zonde, aangezien de lift daardoor harder moet werken en meer elektriciteit nodig heeft. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt ook voor meer verbruik. Door op tijd de vrijgekomen energie kort op te slaan in een supercondensator en vervolgens los te laten als een lift in beweging komt, kun je zo’n 50% aan elektriciteit besparen. De opgeslagen energie kan alleen direct gebruikt worden, aangezien deze vluchtig is in een supercondensator. Als gebouwbeheerder kun je zo optimaal mogelijk met je energie omgaan en uiteindelijk besparen op je verbruik. Dit principe wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij een snel oplaadbare zaklamp of een batterij voor de iPhone die in 30 seconde opgeladen is.

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen rondom supercondensatoren in een stroomversnelling geraakt. Zo is deze technologie nu niet alleen meer bruikbaar voor regeneratief remmen in auto’s, bussen en treinen, maar dus ook toepasbaar in liften. De supercondensatoren laden tussen de tien en honderd keer meer energie op dan een batterij en laden sneller op dan met een accu. Met dit systeem kun je 15 KW opslaan bij het remmen van de lift en daarna weer vrijgeven.

Meer weten over de nieuwste technologieën op het gebied van liften en roltrappen? Ga dan naar www.vlr.nl/kennis-en-innovatie.