Roy Versluis is in mei 2018 gestart als Algemeen Directeur van Otis B.V. en volgde in die functie oud-VLR-voorzitter Marc Deelen op. Versluis begon 11 jaar geleden met een afstudeerstage bij Otis en boog zich daarbij over de vraag hoe een bepaalde nieuwbouwlift in de markt kon worden gezet. Daarna vervulde hij al snel verschillende uitdagende posities en leerde hij steeds meer medewerkers en klanten van het bedrijf kennen. Volgens Versluis neemt het uitvoerende werk toe en heeft het Otis-team met elkaar een uitdaging die ze samen aan moeten gaan. We spraken Versluis onder andere over de inzet van nieuwe technologie om de dienstverlening te verbeteren en het aantrekkelijk maken van het liftmonteurvak.

Betere en efficiëntere dienstverlening door inzet nieuwe technologie
Otis is het grootste liftbedrijf ter wereld en al meer dan 160 jaar actief in de liftbranche. Het gaat goed met het bedrijf, maar Versluis benadrukt dat ze verder willen groeien. Groeien in de cijfers maar zeker ook in klant- en medewerkerstevredenheid. Dit doen ze onder andere door in te spelen op de digitalisering en technologie te vertalen naar een betere dienstverlening voor de klant. Zo hebben alle monteurs bij Otis de nieuwste tools voor een snellere en efficiëntere service. Versluis haalt als voorbeeld de Otis Experience in juni afgelopen jaar aan, waarin Otis de aanwezige klanten meenam in haar ideeën. Versluis: “We zijn bij Otis inmiddels in staat om naast de fysieke onderhoudsbeurten aan de lift ook inspecties op afstand uit te voeren. De lift stuurt door middel van een ‘remote check’ een rapportage naar de monteur. Door deze manier van werken kan de onderhoudsmonteur gericht worden aangestuurd, wat leidt tot gerichter onderhoud en effectievere tijdsbesteding. We komen graag met innovatieve producten die we vervolgens doorontwikkelen naar de wensen van onze klant. Zo vinden gebruikers het prettig om iemand te zien wanneer je onverhoopt opgesloten zit in een lift. We plaatsen daarom in al onze nieuwe liften een videoscherm in het bedieningstableau waar in geval van een opsluiting een medewerker van een callcenter je live te woord kan staan.”

Trots op onze medewerkers
Versluis vertelt dat het bij Otis prioriteit nummer 1 is om iedereen, zowel de eigen medewerkers als de gebruikers van de liften en roltrappen, iedere dag veilig thuis te laten komen. Dat veiligheid bij Otis een belangrijk punt is, is geen verassing. Zo was Elisha Graves Otis zelf in 1853 uitvinder van het vangsysteem dat ervoor zorgt dat een lift niet naar boven of beneden kan vallen als de kabel breekt. Versluis benadrukt dat ze trots zijn op hun eigen medewerkers die het verschil maken. Zij voorzien de klanten namelijk van een product en dienstverlening van Otis-kwaliteit. “Door ons eigen trainingscentrum in Badhoevedorp kunnen we beschikken over goed getrainde monteurs die veel kennis hebben zowel van het Otis-product als ander fabricaat”, aldus Versluis. Daarnaast volgt Otis veel van haar liften al sinds 1985 met behulp van het Otis REM-systeem (Remote Elevator Monitoring). Dit systeem is door de jaren heen doorontwikkeld. Versluis: “Door de enorme bulk aan data die we door dit systeem verkrijgen, kunnen we de klant beter van dienst zijn. We zetten in op Smart Maintenance: onderhoud op basis van het gebruik van de installatie. Trots zijn we daarom op onze focus op veiligheid en het gebruik van innovatie en digitalisering om de klant beter van dienst te zijn.”

Aantrekkelijk maken van het liftmonteurvak
Versluis: “Binnen de VLR overleggen we regelmatig over de veiligheid van het liftmonteurvak. Het is en blijft een gevaarlijk beroep en het is prettig om de hele bedrijfstak bij elkaar te hebben en met elkaar op dit vlak tot aanpassingen en verbeteringen te komen. Door kennis met elkaar te delen kunnen we ervoor zorgen dat we in het land veilige installaties voor de gebruikers en de monteurs hebben staan”. Een ander belangrijk onderwerp binnen de liftbranche waar Versluis bij stilstaat, is de schaarste aan technisch geschoold personeel: “Als bedrijven in deze branche moeten we goed kijken hoe we het liftmonteurvak meer attractief kunnen maken. We moeten goed communiceren naar de markt en technisch personeel aan ons blijven binden, met name nu het werk in de markt toeneemt.” Alhoewel het vinden van geschoold personeel over het algemeen als moeilijk wordt ervaren, hebben ze hier bij Otis minder last van. “Binnen Otis hebben we gelukkig geen grote problemen met het vinden van nieuw personeel. Veel medewerkers dragen nieuwe collega’s aan vanuit de kennissenkring. Wel denk ik dat we de instroom binnen Otis nog verder kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld de inzet van BBL’ers (Beroeps Begeleidende Leerweg). We hebben hier dit jaar een goede start meegemaakt, het werk is flink toegenomen. We hebben veel nieuwe mensen aan ons verbonden en zetten de werving verder door”, aldus Versluis.