Vroeger vertrok je lift met een schok. Om deze weer af te remmen, ging de lift heel even langzamer rijden waarna de rem de lift stilzette. Als de rem begon te slijten, merkte je dat direct door stopverschillen en soms ook door piepen. Moderne liften vertrekken met een mooie elektronische regeling in een vloeiende beweging, en op dezelfde manier komt de lift tot stilstand. De rem hoeft de lift tegenwoordig alleen nog maar vast te houden.

Als de rem slijt of minder goed functioneert merken we dat niet meer bij normaal gebruik, maar wél in een noodsituatie! En daar zit nou juist het gevaar. Voor liften na 2012 zijn er voorzieningen verplicht die de remwerking controleren. Maar liften van vóór 2012, die wel zijn voorzien van een elektronische snelheidsregeling, hebben een klein maar potentieel (levens)gevaarlijk risico. Er blijken namelijk installaties te bestaan waar de aandrijving zo sterk is, dat deze in staat is om de lift door een (gedeeltelijk) defecte rem te trekken. Met andere woorden, de lift gaat rijden terwijl de rem de lift op zijn plek zou moeten houden. Wanneer een dergelijk gebrek niet wordt gedetecteerd door de besturing en de machine de lift onder de rem door kan trekken, zal in een zeer korte tijd de rem dusdanig slijten dat deze vervolgens helemaal niet meer werkt.

Sinds 3 oktober 2017 is daarom vastgelegd dat de remmen voor liften met een geregelde aandrijving met een bouwjaar vóór 2012 tijdens de periodieke- en modificatiekeuring worden beoordeeld. De informatie is bedoeld voor de eigenaar die zelf kan besluiten óf en wanneer hij deze maatregelen neemt om het gesignaleerde risico weg te nemen. Er is dus geen verplichting er iets aan te doen. De gebouweigenaar heeft echter wel een slechte positie indien er tijdens de keuring een opmerking wordt gemaakt en er geen maatregelen worden genomen.

De Technische Commissie van VLR is daarom van mening dat een betrouwbare remcontrolevoorziening een substantiële verhoging van de liftveiligheid bewerkstelligt. Er zijn hierin meerdere oplossingen mogelijk. VLR-leden, installateurs en adviseurs helpen je graag bij het selecteren van de juiste oplossing.

Voor VLR-leden bieden we ook een artikel met technische informatie aan. Klik hier om dit artikel op het besloten ledendeel in te zien.