Certificatieschema’s

Certificatieschema’s2018-07-18T07:57:14+00:00

Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL) aangewezen als beheersinstelling voor de zogenaamde ‘werkveldspecifieke documenten’ binnen het werkveld liften.

Deze werkveldspecifieke documenten zijn schema’s die de criteria vastleggen waaraan een certificerende instelling moet voldoen om keuringen van liftinstallaties te mogen uitvoeren, respectievelijk wat de minimale inhoud van de keuring voor de ontwerp- en productiefase respectievelijk de gebruiksfase dient te zijn. Ook de keuringsvoortgang en de verplichtingen voor keurende instellingen, installateurs/onderhoudsfirma’s en eigenaren van liftinstallaties ten behoeve van de keuring van liften in de gebruiksfase zijn in deze documenten vastgelegd.

Centraal College van Deskundigen Liften (CCvDL)

Binnen SBCL fungeert een Centraal College van Deskundigen Liften (CCvDL). Dit College is (evenals het bestuur van SBCL) samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen: eigenaren/beheerders, certificerende instellingen, werknemers en werkgevers in de liftindustrie. Het College zorgt ervoor dat de certificatieschema’s op de juiste wijze zijn opgesteld en dat de dagelijkse praktijk bij deze schema’s kan aansluiten.

Binnen het bestuur van de SBCL vertegenwoordigt VLR de werkgeversorganisaties. In het College neemt VLR drie van de vier werkgeverszetels in. Voor meer informatie zie http://www.sbcl.nl/.