Nieuwe richtlijn liften van kracht

Per 20 april 2016 is de nieuwe Richtlijn liften 2014/33/EU van kracht ter directe vervanging van de bestaande Richtlijn 95/16/EG. Voor Nederlandse Liftinstallateurs, liftonderhoudsbedrijven en leveranciers van componenten heeft dit de nodige gevolgen. Ieders bijzondere verplichtingen met betrekking tot het verhandelen en in gebruik stellen van veiligheidscomponenten en liften, staan in de nieuwe Richtlijn nader omschreven. Zo dienen onder andere ingekochte veiligheidscomponenten van een CE-markering en EU-conformiteitsverklaring te zijn voorzien, indien deze niet vóór de datum van 20 april op de markt zijn gebracht. De EG-verklaring van overeenstemming zal de naam EU-conformiteitsverklaring krijgen. VLR zal zich de komende periode buigen over de noodzakelijke wijzigingen in verwijzing en benaming binnen haar standaard Gebruikershandleiding (Liftboek).

2018-04-18T08:38:32+00:0025 april 2016|