Door de stedelijke ontwikkelingen die met name in de komende tien jaar zullen plaatsvinden, komt het vraagstuk verticale mobiliteit steeds vaker aan de orde. Door het gebrek aan woonruimte wordt steeds meer in de hoogte gebouwd en moeten liften daar op aangepast worden. Er zijn met het toenemen van de verdiepingen namelijk meer liften nodig die frequenter gebruikt worden, langere ritten maken en vaker stoppen. Het is dan van belang om de lift optimaal in te kunnen zetten. Door liftsimulaties uit te voeren kan de liftbehoefte van jouw gebouw achterhaald worden. Op deze manier kun jij energie besparen en zal onderhoud minder snel nodig zijn, wat uiteindelijk terug te zien is op de rekening. Naast kostenbesparing en duurzaamheid is veiligheid in een hoog gebouw ook een belangrijk punt van aandacht. Bij het uitbreken van brand kan een lift een grote rol in de veiligheid spelen. De regel geldt nog steeds dat we bij brand de lift niet gebruiken, maar een evacuatielift is in zo’n geval een vereiste. Door van tevoren data te gebruiken en te werken met simulaties, goed onderhoud te plegen en de veiligheid centraal te stellen, is jouw gebouw op elke situatie voorbereid.

Wil jij ook weten hoe je inspeelt op alle huidige en toekomstige ontwikkelingen in de lift- en roltrapbranche? Neem dan contact op met een van onze professionele liftbedrijven via www.vlr.nl/bedrijvengids.