Al enige tijd bereidt een werkgroep binnen VLR een voorstel voor om te komen tot een gedigitaliseerde versie van het huidige liftboek. Met een dergelijke applicatie kan voor de liftbedrijven – zowel installatiebedrijven met hun monteurs en backoffice als voor adviseurs – enorme tijd worden bespaard en een efficiencyslag worden gemaakt. Alle lift- en roltrapinstallaties die in Nederland in onderhoud zijn bij installateurs zullen in dit digitaal liftboek centraal worden geregistreerd. Deze applicatie zal worden gefaciliteerd en beheerd door een onafhankelijke stichting, in dit geval is het voorstel dit bij de reeds bestaande Stichting Beheer Certificatie Liften SBCL onder te brengen. De beheerlast voor een dergelijke digitale oplossing dient echter tot een minimum te worden beperkt en vraagt zodoende om een technische oplossing die nog nader wordt uitgewerkt.

In het digitaal liftboek krijgt iedere installatie een uniek SBCL-nummer of -ID2, zodat bij wisseling van belanghebbenden de installaties altijd zijn terug te vinden. Er zullen geen namen van bedrijven en/of personen worden vrijgegeven, dit onder andere voor de privacy van betrokkenen. Het digitaal liftboek zal voor een eerste maal nader worden besproken met de verschillende branchepartijen, te weten eigenaren/beheerders, certificerende instellingen, werknemers en werkgevers, in een symposium van SBCL op donderdagmiddag 29 november aanstaande op de locatie Green Village te Nieuwegein. Belangstelling voor deelname? Houd dan onze website in de gaten.