Evert Visser is sinds november 2018 bestuurslid bij VLR. De Algemeen Directeur van Mitsubishi Elevator Europe heeft bewust voor deze stap gekozen om meer beweging binnen VLR te realiseren op allerlei gebieden. De aandachtsgebieden binnen de VLR zullen geen concurrentievoordeel opleveren, al zijn ze volgens Visser wel van belang om bijvoorbeeld de medewerkers in de liftbranche gezond te houden. We moeten met elkaar langer doorwerken tot ons pensioen en de vraag is hoe we dit realiseren. Visser is gretig en hoopt snel meters te kunnen maken binnen VLR. We vragen hem daarom waar hij zich binnen VLR hard voor wil maken, wat zijn verwachtingen zijn en welke plannen hij binnen VLR en zijn eigen bedrijf heeft voor de aankomende tijd.

Interculturele omgeving
Visser begon zijn loopbaan bij het Zweedse ABB Fläkt en stapte vervolgens in 1993 over naar WDE dat later Mitsubishi Elevator Europe werd. Daar is hij sinds 2013 Algemeen Directeur. Een overstap die een jaar in de koelkast werd gezet. Zo vertelt Visser: “Ik werd in 2011 gevraagd om als Algemeen Directeur aan de slag te gaan, maar was op dat moment net met een ontwikkeling gestart die pas rond 2012/2013 zou gaan lopen. Ik heb er toen voor gekozen om toch door te gaan met mijn huidige project en de functie van Algemeen Directeur een jaar later pas op te pakken”.

Dat Visser voor een Japans bedrijf werkt, is duidelijk te merken aan de manier van het maken van besluiten. Visser: “In het Japanse bedrijfsleven gaat het er weer anders aan toe dan in Nederland. Zo ga je vaak met elkaar uit eten en neem je besluiten, maar bezegel je deze de volgende ochtend pas officieel aan het bureau”. Visser probeert ieder jaar minimaal twee keer naar Japan af te reizen om in deze relaties te investeren.

Liftgebruik tegen een gegarandeerde prijs
Visser vertelt over het unieke circulaire model voor liften van Mitsubishi Elevator Europe, het zogenoemde M-Use®, waarbij afgerekend wordt op gebruik. Hierdoor wordt de hoogste kwaliteit op de lange termijn gewaarborgd. Deze oplossing werd in 2017 gelanceerd. Bij M-Use® blijft de lift eigendom van Mitsubishi Elevator Europe, waarbij de gebruiker de lift tegen een gegarandeerde prijs voor minimaal 20 jaar zorgeloos mag gebruiken. Visser legt het concept uit: “Via liftsimulaties wordt vooraf gekeken naar de juiste oplossingen en gewenste prestaties van de liften in een gebouw, waarbij het gaat om zaken als storingen, beschikbaarheid en geluidsniveau. Zo wordt het aantal verwachte ritten bepaald. Dit wordt vervolgens contractueel vastgelegd. Met remote monitoring wordt uiteindelijk het werkelijk aantal ritten vastgelegd. Wijkt het daadwerkelijke gebruik af van wat er vooraf is afgesproken, dan krijg je bij minder gebruik geld terug en bij meer gebruik ga je meer betalen”. Een voorbeeld van een gebouw waar M-Use® liften gebruikt worden is de Zalmhaven in Rotterdam, een van de hoogste woongebouwen van Europa met 59 etages. Het WTC in Amsterdam wordt binnenkort omgezet naar M-Use®.

Samen kijken hoe we de branche beter maken
Visser denkt als kersvers bestuurslid zo praktisch mogelijk en wil zaken binnen VLR concreet maken. De inbreng van de leden is hierin volgens hem van groot belang. Visser vraagt zich af in hoeverre zijn eigen medewerkers voldoende meekrijgen van het VLR-lidmaatschap om hier een actieve rol in te kunnen spelen: “Een aantal medewerkers zit wel in de Arbocommissie en Technische Commissie en doet mee in verschillende werkgroepen, maar de rest krijgt denk ik niet zoveel van het lidmaatschap mee. Het is echter wel van belang om gezamenlijk te kijken hoe we de branche beter kunnen maken. Zo moeten we ons bijvoorbeeld de vraag stellen hoe onze marketing- en communicatiemedewerkers hierin een rol kunnen spelen. Het bestuur bij elkaar brengen is van belang, maar ook het enthousiast krijgen van de leden en ze meekrijgen is een uitdaging”. Volgens Visser is het niet meer dan logisch dat VLR-leden commitment leveren. Zo stelt hij: “Wil je deel uitmaken van VLR, dan doen we het met elkaar”.

Dicht bij de klant blijven
Op de vraag wat Vissers plannen voor de toekomst zijn, zegt hij dat hij zich bij Mitsubishi Elevator Europe op de Smart Factory gaat richten. “Ik wil de concurrentie aangaan met lagelonenlanden, mij verder verdiepen in de vergaande automatisering en vooral met ontwikkeling en productie dicht bij de klanten blijven. Daarnaast wil ik ons gebruiksmodel M-Use® ook in onze zusterorganisaties in Frankrijk en Engeland implementeren. Onze taak is het pionieren, waarna we deze oplossingen ook in andere landen kunnen toepassen om waarde toe te voegen”, aldus Visser. Binnen VLR wil Visser de rol als mentor van de Arbocommissie op zich nemen om output van de commissie als input naar het bestuur te brengen en hier besluiten over te nemen. Hij zal zich voornamelijk richten op het veilig werken en oog hebben voor duurzame inzetbaarheid van monteurs in de bouw en het onderhoud. Visser: “De sfeer binnen het bestuur is prettig en we zijn met mooie projecten bezig, dus ik verheug me op de aankomende tijd en hoop de snelheid erin te kunnen houden”.