Jaarlijkse indexering

17-2-2011

De VLR is reeds per besluit van de algemene ledenvergadering van september 2000 afgestapt van de jaarlijkse indexering op basis van een in de VLR-onderhoudsvoorwaarden opgenomen indexeringsformule met CBS cijfers, waarnaar in de voorwaarden zelf werd verwezen.

Hoewel individuele liftonderhoudsbedrijven uiteraard altijd vrij zijn geweest in de bepaling van de hoogte van het indexeringspercentage, kon de uitkomst van de formule te zeer de indruk wekken, dat bedrijven in die zin een gelijk percentage wensten te hanteren. Een uiterst ongewenst beeld gezien de toen reeds ingezette maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de thema’s consumentenvrijheid en mededinging.

Dit is tevens de reden dat wij ons als branchevereniging ook niet bezig (wensen te) houden met de verschillende door de individuele liftonderhoudsbedrijven gehanteerde prijzen, ongeacht of deze bedrijven lid zijn van de VLR of niet. U dient hieromtrent dan ook zelf bij ieder van hen te informeren.

 


Delen met: