FME en de aangesloten branches gaan samenwerken om met behulp van BIM (Bouwwerk Informatie Model) een kwaliteitsslag te maken in de bouw. BIM is de methodiek om een bouwwerk integraal te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. De producten van onze leden moeten op een goede manier in BIM worden opgenomen. BIM gaat zorgen voor betere samenwerking, een hogere kwaliteit en minder faalkosten in de bouw.

Op woensdag 15 mei hebben ruim 75 leden een informatieve en interactieve bijeenkomst bijgewoond over dit onderwerp. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het cluster bebouwde omgeving. Dit cluster is een samenwerkingsverband van de 19 branches binnen FME, waaronder VLR, die actief zijn als technologieleverancier in de bouw met als doel de krachten en kennis te bundelen en de verdienkracht te vergroten.

De deelnemers werden door sprekers Aart van Gelder (UNETO-VNI), Xander Hendrikx (Rijksgebouwendienst) en Marc Habets (ETIM) meegenomen in de wereld van BIM. Van Gelder benadrukte dat BIM een essentiële rol gaat spelen bij het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van een gebouw. Hij riep op tot samenwerking van technologieleveranciers met opdrachtgevers, architecten, adviseurs, aannemers en installateurs om gezamenlijk te werken aan een eenduidig model, gebruikmakend van open standaarden voor en door de branches. Hendrikx had als belangrijkste boodschap dat grote opdrachtgevers zoals Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat BIM (gaan) eisen bij hun aanbestedingen en dat bedrijven die hieraan niet kunnen voldoen automatisch afvallen. Opdrachtgevers willen met behulp van BIM “in control” blijven. Habets informeerde de aanwezigen welke mogelijkheden er zijn voor leveranciers om gestandaardiseerd informatie aan te leveren en te beheren.

De gemeenschappelijke boodschap van de sprekers was dat bijna alle partijen in de bouwketen inmiddels samenwerken om BIM tot een succes te maken. Eén zeer belangrijke schakel ontbreekt om de keten te sluiten, namelijk de technologieleveranciers. Ze zien het cluster bebouwde omgeving van FME als de logische vertegenwoordiger van de technologieleveranciers in Nederland. Ook de aanwezige leden vinden dat het cluster het voortouw moet nemen. Het is belangrijk dat technologieleveranciers een positie claimen en duidelijk maken welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld. Dit vraagt om goede coördinatie en een planmatige aanpak. Wij zullen u op korte termijn informeren over het vervolg.