Advies VLR: ‘Bij brand geen lift’

Moderne liften zijn, ondanks andere geluiden in de media, nog niet in staat om veilig te functioneren bij brand. VLR adviseert gebouweigenaren daarom om de welbekende stelling: ‘Bij brand geen lift’ te blijven hanteren.

Momenteel wordt er op internationaal niveau gewerkt aan de ontwikkeling van de norm EN 81-76. Deze norm beschrijft waar liften aan moeten voldoen om als evacuatielift voor niet-zelfredzame personen bij brand gebruikt te kunnen worden. De conceptversie van deze norm wordt in de eerste helft van 2018 verwacht. Na publicatie van de norm kunnen de liftfabrikanten hun producten daarop aanpassen en liften bouwen, welke kunnen worden getoetst aan deze norm.

Indien u in de tussenliggende tijd al een lift wilt uitvoeren als evacuatielift voor niet-zelfredzame personen, kunt u zich richten tot de leveranciers die liften met deze oplossing bieden. Deze zijn veelal gebaseerd op de technische specificatie CEN/TS 81-76. Voor alle bestaande en nieuwe liften zonder deze oplossing blijft de stelling: ‘Bij brand geen lift’ van kracht.

2018-04-18T08:07:16+00:002 februari 2018|