Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE)

Vanaf 1 maart 2013 dient wettelijk gezien voor brandweerliften een PvE te worden opgesteld (analoog aan andere brandveiligheidsinstallaties). Vanaf die datum zijn keurende instanties ook verplicht om tijdens een periodieke keuring van een brandweerlift ook te toetsen op basis van afspraken die gemaakt zijn met de brandweer, zoals vastgelegd in het PvE.

Als er geen PvE aanwezig is, zou een keurende instantie kunnen besluiten om de keuring af te breken, waardoor geen certificaat van goedkeuring zou kunnen worden afgegeven en de lift niet in gebruik zou mogen zijn. Dit zou één van de gevolgen zijn van de doorgevoerde wijzigingen in de Warenwetregeling Liften (Stc 2012, 15581).

ECHTER: inmiddels is in de praktijk gebleken dat de genoemde wijzigingen op nogal wat praktische bezwaren stuitten. Het ministerie is daarom voornemens om medio 2015 dmv een ‘veegwet’ de meest urgente zaken te vereenvoudigen. Vooruitlopend hierop is in de 73e bijeenkomst van het Centraal College van Deskundigen Liften afgesproken om; ‘ bij de keuring van brandweerliften onder het vigerende WSCS gebuiksfase liften, waar geen PvE bij de lift aanwezig is, de keuring door de CKI wel te laten uit te voeren’ In bepaalde situaties zijn keurende instanties nog steeds gerechtigd om te verifieren of het plaatselijke brandweerkorps heeft ingestemd met oplossingen die niet recht-toe-recht-aan zijn.

De informatie die momenteel op de website van het SBCL staat aangaande het PvE van Brandweerliften is daarmee verouderd.

Voor overige zaken die in de ‘veegwet’ geregeld zullen gaan worden zijn binnen het CCvDL op dit moment nog geen heldere afspraken gemaakt.

Zie ook document SBCL 13-017.


Delen met: