Onderhoud en servicecontracten liften

Op welk moment kan worden aangenomen dat de dienst is afgerond bij onderhouds- en serviceabonnementen voor liften, als dit bepalend is voor het toe te passen btw-tarief?

14-6-2011
Het verlaagde btw-tarief is op grond van post b 21 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 ook van toepassing op renovatie- en herstelwerkzaamheden die betrekking hebben op liften. Voor service- of onderhoudscontracten is kenmerkend dat in ieder geval éénmaal per jaar een onderhoudsdienst wordt verricht. Die onderhoudsdienst wordt aangemerkt als de hoofdprestatie en daarom is het moment waarop die dienst wordt verricht/afgerond bepalend voor het toepasselijke btw-tarief. Als de onderhoudsdienst wordt verricht/afgerond in de periode tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de voor die dienst in rekening gebrachte vergoeding. Op welke wijze de vergoeding wordt betaald (vooraf, in termijnen of na afloop) is daarbij niet van belang.

 


Delen met: