Liften onveilig?

Liften onveilig? 2014-06-17T08:31:22+00:00

Publicaties in verschillende media maken melding van de verontrustende situatie dat, volgens een inventarisatieronde van de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek (VLR), tweederde van de Nederlandse liften onveilig zou zijn. Als dagelijks gebruiker van een lift en bestuurslid van een vereniging van eigenaren vraag ik mij af, wat de betekenis is van de jaarlijkse keuring door een van de certificerende en keurende instanties; is dat zinvol en betrouwbaar? Welke waarde moet worden toegekend aan een dergelijk onderzoek?

01-09-2011
Het bericht zoals u het heeft gesteld, dient te worden genuanceerd. Bedoeld wordt dat tweederde van de Nederlandse liften op één of meerdere punten veiliger zou kunnen. De jaarlijkse keuring door een van de certificerende en keurende instanties voldoet aan de wetgeving om de lifttechnische veiligheid te waarborgen. Hierbij wordt gekeken naar de datum waarop de lift is geïnstalleerd. Liften die vóór 1 juli 1999 zijn geïnstalleerd worden aan de oude wetgeving getoetst en liften die per deze datum zijn geïnstalleerd dienen aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Dit betekent dat oudere liften bij goedkeuring lifttechnisch veilig zijn, maar de veiligheid naar de sindsdien voortgeschreden stand van de techniek veiliger zou kunnen. Gezien het geringe aantal ernstige c.q. dodelijke ongevallen, wenst de overheid vooralsnog niet over te gaan tot implementatie van nieuwe wetgeving, waardoor ook de oudere liften aan de nieuwste veiligheidseisen dienen te voldoen. Het komt dan op het verantwoordelijkheidsbesef en goed rentmeesterschap van de eigenaar van een oudere lift aan, om deze lift op één of meerdere punten aan te passen aan de stand der techniek en hoogste veiligheidseisen.
Omdat in Nederland in tegenstelling tot ongevallen met werknemers, geen voorgeschreven centrale registratie van ongevallen met gebruikers plaatsvindt, komen alleen de ernstige ongevallen aan de oppervlakte. En dat terwijl de berichten die de liftonderhoudsbedrijven bereiken, weldegelijk duiden op meerdere ongevallen met gebruikers. Reden voor onze branchevereniging om een globale inventarisatie onder haar leden uit te voeren, die toch tot een verontrustend aantal, vaak onnodige ongevallen met gebruikers bij oudere liften heeft geleid. Wij ontkennen geenszins het economisch belang voor onze leden om liften naar een hoger veiligheidsniveau te upgraden, maar staan ook voor de lift als veilige gebruiksinstallatie. Wetende dat die veiligheid aanmerkelijk beter kan, voelen wij het onze plicht eigenaren en gebruikers hierop te wijzen.
Indien de door uw vereniging van eigenaren beheerde liften vóór 1 juli 1999 zijn geïnstalleerd, raden wij u aan u vrijblijvend te laten informeren door een liftonderhoudsbedrijf over een mogelijke veiligheidsupgrade van uw liften.